Danubia – brod Amorados u otkrivanju dunavskih tajni

     Francusko – rumunska pozorišna trupa „Des châteaux enl’air“, na svom putovanju Dunavom brodom Amorados, od Strazbura do Crnog mora, posetila je Veliko Gradište od 13. do 17. jula, s obzirom da im je Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište bila glavni regionalni partner na ovom projektu.

     Ova umetnička porodica kreira i sakuplja slike, zvukove, priče iz Podunavlja i po povratku u Francusku napraviće multimedijalnu emisiju inspirisanu ovim putovanjem.

  Na svakoj usputnoj stanici organizuju susrete sa stanovnicima, kao i prikazivanje filma koji traje onoliko sekundi koliko su u tom trenutku prešli kilometara.

     U Velikom Gradištu imali su priliku da posete Ramsku tvrđavu, razgovaraju sa akademskim slikarom Nikolom Pršendićem, da čuju fantastične priče o zmajevima i vampirima, slušaju violine na Carevčevim danima i to veče upotpune poezijom o Dunavu u izvođenju Gorice Popović, posete PIGOZU i upoznaju i druge zanimljive sugrađane.

     Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ upriličila im je, u petak, 16. jula, promociju njihovog projekta i prikazan je film, a publika je aktivno učestvovala u razgovoru sa našim gostima.

     U subotu ujutru ukrcali smo se sa njima na brod do Golubačke tvrđave, gde im je takođe organizovan lep doček, odakle su oni nastavili svoju dunavsku odiseju.

„Zaroni u knjigu“

     Danas je svečano otvoren kutak za čitanje Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ na Srebrnom jezeru, na šetalištu ispred hotela „Srebrno jezero“.

     Pored prijatelja biblioteke i ljubitelja knjige, događaju su prisustvovali i predstavnici medija. Prisutnima su se obratili predsednik opštine Veliko Gradište, gospodin Dragan Milić i direktorka Biblioteke, gospođa Milena Dimitrijević, istaknuvši da je misija biblioteka da promoviše kulturu čitanja uvek i na svakom mestu, uverena da se u bogatim bibliotečkim fondovima krije literatura za svačiji ukus. S druge strane, ukazano je na inovativnost projekta koji se ogleda u načinu predstavljanja i promovisanja biblioteke i kulture čitanja i to koristeći na interesantan način savremene vidove komunikacije koja se, u velikoj meri, odvija na društvenim mrežama.

     Umetnički program izvele su glumica Gorica Popović i vokalna solistkinja etno muzike, Bilja Krstić. Realizaciju ove inicijative pomogli su i učenici Srednje škole „Miloje Vasić“ iz Velikog Gradišta, kao i stručnjaci za marketing Ana Marija i Saša Horvat, autori bloga i instagram profila stiklakafakravata.

     Uz stihove i muziku koje su izvele naše sjajne umetnice Gorica Popović i Bilja Krstić, posetioci su dobili i poklone iznenađenja, ali i dobili priliku da se učlane u Biblioteku po veoma povoljnim uslovima.

     Biblioteka će od danas, pa do kraja avgusta raditi u periodu od 10 do 13 časova, a tokom leta biće organizovani i kulturno – edukativni programi za raznovrsnu ččitalačku publiku.

Poetski rad o Vlastimiru Pavloviću Carevcu

KONKURS ZA POETSKI RAD

O VLASTIMIRU PAVLOVIĆU CAREVCU


Kulturni centar „Vlastimir Pavlović Carevac“ u Velikom Gradištu raspisuje konkurs za poetske radove na temu života i dela velikog umetnika.

Molimo zainteresovane da pošalju radove. Detalji konkursa nalazi se u daljem tekstu.

 

  1. U cilju očuvanja uspomene na rodonačelnika srpske narodne muzike, a na inicijativu Umetničkog saveta festivala „Carevčevi dani“, Kulturni centar „Vlastimir Pavlović Carevac“ u Velikom Gradištu raspisuje konkurs za poetske radove na temu života i dela velikog umetnika.
  2. Učešće na konkursu nema starosnu granicu. Svaki učesnik može da konkuriše i sa više od jedne pesme.
  3. Pesma može da bude napisana u stihu ili u slobodnoj formi, primerene dužine, da tematski bude vezana za život i delo Carevca, kao i za tragove koje je on ostavio.
  4. Naslov i opremu pesme daje sam autor. Pesma se dostavlja u ćiriličnom ili latiničnom pismu.
  5. O radovima odlučuje Stručni žiri. Odluke žirija su konačne.
  6. Žiri dodeljuje tri nagrade, koje nisu deljive.
  7. Radovi se šalju na adresu Kulturnog centra: Kneza Lazara 28, 12220 Veliko Gradište, sa rokom do 1.juna 2021. godine.

Prva nagrada: pesma se objavljuje u biltenu „Carevčeva lira“, čita se prve večeri kod spomenika u Gradskom parku i na manifestaciji „Carevac na Vračaru“ u Beogradu.

Druga nagrada: pesma se objavljuje u biltenu „Carevčeva lira“ i čita na manifestaciji „Tačno u podne“.

Treća nagrada: pesma se objavljuje u biltenu „Carevčeva lira“ i čita na „Okruglom stolu“ festivala.

Neophodne informacije

o Vlastimiru Pavloviću Carevcu

   Vlastimir Pavlović Carevac rođen je 1895. godine u selu Carevac, opština Veliko Gradište, a umro je 1965. godine u Beogradu. Završio je Pravni fakultet, ali se pravom malo bavio. Muzika je bila njegova ljubav za čitav život.

    Godine 1929. stao je na čelo tek formiranog Narodnog orkestra u Radio Beogradu i tu je ostao do kraja života. Kao šef elitnog Narodnog orkestra, zaveo je red u tada haotičnoj narodnoj muzici u Srbiji i uveo standarde koji se i danas poštuju. Time je Carevac postao rodonačelnik narodne muzike u Srbiji, a njegov kolega Mokranjac bio je to isto – ali za klasičnu muziku.

    Upornim radom, Carevac je odnegovao desetine i desetine pevača narodne muzike, koji su se ugradili u temelje srpske narodne muzike. Sa svojim Radio-orkestrom snimio je preko 2500 minuta muzike za trajno emitovanje, a na tržištu se nalazi njegov trostruki CD, koji uvek iznova pobuđuje pažnju naše javnosti.

   Carevcu u čast, njegovo Veliko Gradište organizuje od 1995. godine Muzički festival „Carevčevi dani“, kroz koji se neguju dve osnovne Carevčeve umetnosti – umetnost sviranja srpske muzike na violini i umetnost stvaranja pevača srpske narodne muzike.

   Takođe, 2011. napisana je i prva i jedina Carevčeva monografija – OD ZLATA GUDALO, izdanje Zavoda za udžbenike Beograd, koja na 400 strana, u velikom formatu, priča uzbudljiv život velikog majstora.

Opširnije:

– Monografija Carevca „Od zlata gudalo“, izdanje Zavoda za udžbenike 2011. godine
– „Carevčeva lira“ – izdanje „Nota“ Knjaževac 1991. godine
– „Carevčeva lira“ – bilten Festivala koji izlazi godišnje
– OSVRT na prethodni festival – postoji od 1995. godine.

Kulturni centar

„Vlastimir Pavlović Carevac“

Veliko Gradište

Zbornik radova „Kreativno pisanje“

     Objavljen je zbornik radova „Kreativno pisanje“ koji je rezultat istoimenog projekta podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

   Radionice, koje je vodila profesorka Biljana Milovanović Živak, održavale su se u prostorijama Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ i trajale su tri meseca. Učesnici su bili mladi sa teritorije opština Veliko Gradište i Golubac, a najuspešniji radovi objavljeni su u zborniku.

Konkurs za direktora Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište

Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – ispr. i 6/20), člana 17. Zakona o bibliotečko- informacionoj delatnosti (“Službeni glasnik RS“, br.52/11) i člana 30. Statuta Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište br. 18/21 od 1. 2. 2021, Upravi odbor Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište raspisuje

KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA

NA PERIOD OD 4 GODINE

Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“

Kneza Lazara br. 6

12220 Veliko Gradište

MB 07162928

PIB 101366442

bibliotekavg@mts.rs

www.bibliotekavg.com

tel. 012/662-208

 

   USLOVI: Stručna sprema: visoko obrazovanjena osnovnim akademskim studijama iz oblasti društveno-humanističkih nauka u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. ili na osnovnim studijama iz oblasti društveno-humanističkih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo:da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u kulturi; da podnese program rada i razvoja Biblioteke Upravom odboru; da nema zakonskih smetnji za njegovo imenovanje; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru.

     Konkursna dokumentacija za izbor kandidata za direktora treba da sadrži sledeće dokaze: 1) predlog programa rada i razvoja Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište za period od četiri godine; 2) radnu biografiju koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima; 3) original ili overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi; 4) radnu knjižicu, odnosno drugi dokaz o radnom iskustvu iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i s kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo; 5) uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); 6) izvod iz matične knjige rođenih; 7) uverenje, ne starije od od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti; 8) uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan (ne starije od šest meseci); 9) očitanu ličnu kartu.

     Navedena dokumentacija prilaže se u originalu ili kopiji overenoj kod nadležnog organa. Direktor se imenuje na osnovu srpovedenog javnog konkursa, na period od četiri godine i može biti ponovo izabran. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Konkurs će biti objavljen i u dnevnom listu „Politika“. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište – Upravnom odboru, sa naznakom: „Za javni konkurs za izbor direktora“, na adresu Kneza Lazara br. 6, 12220 Veliko Gradište. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, UO odbacuje zaključkom protiv kojeg se može izjaviti žalba osnivaču u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.Po završetku konkursa, UO ustanove obavlja razgovore sa kandidatima koji ispunjavaju uslove i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostavlja osnivaču zapisnik o obavljenim razgovorima i obrazloženi predlog liste kandidata. Skupština opštine Veliko Gradište imenuje direktora ustanove sa Liste kandidata.