Danubia – брод Аморадос у откривању дунавских тајни

     Француско – румунска позоришна трупа „Des châteaux enl’air“, на свом путовању Дунавом бродом Аморадос, од Стразбура до Црног мора, посетила је Велико Градиште од 13. до 17. јула, с обзиром да им је Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште била главни регионални партнер на овом пројекту.

     Ова уметничка породица креира и сакупља слике, звукове, приче из Подунавља и по повратку у Француску направиће мултимедијалну емисију инспирисану овим путовањем.

  На свакој успутној станици организују сусрете са становницима, као и приказивање филма који траје онолико секунди колико су у том тренутку прешли километара.

     У Великом Градишту имали су прилику да посете Рамску тврђаву, разговарају са академским сликаром Николом Пршендићем, да чују фантастичне приче о змајевима и вампирима, слушају виолине на Царевчевим данима и то вече употпуне поезијом о Дунаву у извођењу Горице Поповић, посете ПИГОЗУ и упознају и друге занимљиве суграђане.

     Народна библиотека „Вук Караџић“ уприличила им је, у петак, 16. јула, промоцију њиховог пројекта и приказан је филм, а публика је активно учествовала у разговору са нашим гостима.

     У суботу ујутру укрцали смо се са њима на брод до Голубачке тврђаве, где им је такође организован леп дочек, одакле су они наставили своју дунавску одисеју.

„Зарони у књигу“

     Данас је свечано отворен кутак за читање Народне библиотеке „Вук Караџић“ на Сребрном језеру, на шеталишту испред хотела „Сребрно језеро“.

     Поред пријатеља библиотеке и љубитеља књиге, догађају су присуствовали и представници медија. Присутнима су се обратили председник општине Велико Градиште, господин Драган Милић и директорка Библиотеке, госпођа Милена Димитријевић, истакнувши да је мисија библиотека да промовише културу читања увек и на сваком месту, уверена да се у богатим библиотечким фондовима крије литература за свачији укус. С друге стране, указано је на иновативност пројекта који се огледа у начину представљања и промовисања библиотеке и културе читања и то користећи на интересантан начин савремене видове комуникације која се, у великој мери, одвија на друштвеним мрежама.

     Уметнички програм извеле су глумица Горица Поповић и вокална солисткиња етно музике, Биља Крстић. Реализацију ове иницијативе помогли су и ученици Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта, као и стручњаци за маркетинг Ана Марија и Саша Хорват, аутори блога и инстаграм профила stiklakafakravata.

     Уз стихове и музику које су извеле наше сјајне уметнице Горица Поповић и Биља Крстић, посетиоци су добили и поклоне изненађења, али и добили прилику да се учлане у Библиотеку по веома повољним условима.

     Библиотека ће од данас, па до краја августа радити у периоду од 10 до 13 часова, а током лета биће организовани и културно – едукативни програми за разноврсну ччиталачку публику.

Поетски рад о Властимиру Павловићу Царевцу

КОНКУРС ЗА ПОЕТСКИ РАД

О ВЛАСТИМИРУ ПАВЛОВИЋУ ЦАРЕВЦУ


Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ у Великом Градишту расписује конкурс за поетске радове на тему живота и дела великог уметника.

Молимо заинтересоване да пошаљу радове. Детаљи конкурса налази се у даљем тексту.

 

  1. У циљу очувања успомене на родоначелника српске народне музике, а на иницијативу Уметничког савета фестивала „Царевчеви дани“, Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ у Великом Градишту расписује конкурс за поетске радове на тему живота и дела великог уметника.
  2. Учешће на конкурсу нема старосну границу. Сваки учесник може да конкурише и са више од једне песме.
  3. Песма може да буде написана у стиху или у слободној форми, примерене дужине, да тематски буде везана за живот и дело Царевца, као и за трагове које је он оставио.
  4. Наслов и опрему песме даје сам аутор. Песма се доставља у ћириличном или латиничном писму.
  5. О радовима одлучује Стручни жири. Одлуке жирија су коначне.
  6. Жири додељује три награде, које нису дељиве.
  7. Радови се шаљу на адресу Културног центра: Кнеза Лазара 28, 12220 Велико Градиште, са роком до 1.јуна 2021. године.

Прва награда: песма се објављује у билтену „Царевчева лира“, чита се прве вечери код споменика у Градском парку и на манифестацији „Царевац на Врачару“ у Београду.

Друга награда: песма се објављује у билтену „Царевчева лира“ и чита на манифестацији „Тачно у подне“.

Трећа награда: песма се објављује у билтену „Царевчева лира“ и чита на „Округлом столу“ фестивала.

Неопходне информације

о Властимиру Павловићу Царевцу

   Властимир Павловић Царевац рођен је 1895. године у селу Царевац, општина Велико Градиште, а умро је 1965. године у Београду. Завршио је Правни факултет, али се правом мало бавио. Музика је била његова љубав за читав живот.

    Године 1929. стао је на чело тек формираног Народног оркестра у Радио Београду и ту је остао до краја живота. Као шеф елитног Народног оркестра, завео је ред у тада хаотичној народној музици у Србији и увео стандарде који се и данас поштују. Тиме је Царевац постао родоначелник народне музике у Србији, а његов колега Мокрањац био је то исто – али за класичну музику.

    Упорним радом, Царевац је однеговао десетине и десетине певача народне музике, који су се уградили у темеље српске народне музике. Са својим Радио-оркестром снимио је преко 2500 минута музике за трајно емитовање, а на тржишту се налази његов троструки ЦД, који увек изнова побуђује пажњу наше јавности.

   Царевцу у част, његово Велико Градиште организује од 1995. године Музички фестивал „Царевчеви дани“, кроз који се негују две основне Царевчеве уметности – уметност свирања српске музике на виолини и уметност стварања певача српске народне музике.

   Такође, 2011. написана је и прва и једина Царевчева монографија – ОД ЗЛАТА ГУДАЛО, издање Завода за уџбенике Београд, која на 400 страна, у великом формату, прича узбудљив живот великог мајстора.

Опширније:

– Монографија Царевца „Од злата гудало“, издање Завода за уџбенике 2011. године
– „Царевчева лира“ – издање „Нота“ Књажевац 1991. године
– „Царевчева лира“ – билтен Фестивала који излази годишње
– ОСВРТ на претходни фестивал – постоји од 1995. године.

Културни центар

„Властимир Павловић Царевац“

Велико Градиште

Зборник радова „Креативно писање“

     Објављен је зборник радова „Креативно писање“ који је резултат истоименог пројекта подржаног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

   Радионице, које је водила професорка Биљана Миловановић Живак, одржавале су се у просторијама Народне библиотеке „Вук Караџић“ и трајале су три месеца. Учесници су били млади са територије општина Велико Градиште и Голубац, а најуспешнији радови објављени су у зборнику.

Конкурс за директора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

На основу члана 35. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/20), члана 17. Закона о библиотечко- информационој делатности (“Службени гласник РС“, бр.52/11) и члана 30. Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште бр. 18/21 од 1. 2. 2021, Управи одбор Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште расписује

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Народна библиотека „Вук Караџић“

Кнеза Лазара бр. 6

12220 Велико Градиште

MБ 07162928

ПИБ 101366442

bibliotekavg@mts.rs

www.bibliotekavg.com

тел. 012/662-208

 

   УСЛОВИ: Стручна спрема: високо образовањена основним академским студијама из области друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. или на основним студијама из области друштвено-хуманистичких наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство:да има најмање 5 година радног искуства у култури; да поднесе програм рада и развоја Библиотеке Управом одбору; да нема законских сметњи за његово именовање; знање страног језика; знање рада на рачунару.

     Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи следеће доказе: 1) предлог програма рада и развоја Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за период од четири године; 2) радну биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; 3) оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 4) радну књижицу, односно други доказ о радном искуству из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство; 5) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 6) извод из матичне књиге рођених; 7) уверење, не старије од од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности; 8) уверење да кандидат није правоснажно осуђиван (не старије од шест месеци); 9) очитану личну карту.

     Наведена документација прилаже се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа. Директор се именује на основу срповеденог јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново изабран. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс ће бити објављен и у дневном листу „Политика“. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова подносе се Народној библиотеци „Вук Караџић“ Велико Градиште – Управном одбору, са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора“, на адресу Кнеза Лазара бр. 6, 12220 Велико Градиште. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, УО одбацује закључком против којег се може изјавити жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.По завршетку конкурса, УО установе обавља разговоре са кандидатима који испуњавају услове и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата. Скупштина општине Велико Градиште именује директора установе са Листе кандидата.