Одлука

Народна библиотека „Вук Караџић“

Велико Градиште

Број: 52/20

Датум: 23.4.2020.

 

На основу Наредбе штаба за ванредне ситуације Општине Велико Градиште бр. 88-61/2020-01-2 од 22. 4. 2020. директор Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште доноси

ОДЛУКУ

  1. Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште наставља са радом од 23. 4. 2020. године, укључујући и рад са корисницима.
  2. У складу са чланом 2 и 3 Наредбе, саставни део одлуке представља и план мера којима се обезбеђује безбедност на раду и превенција заштите од ширења заразне болести COVID-19.

ПЛАН МЕРА:

  1. Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште радиће у две смене: од 8 до 13 и од 13 до 17 часова, с тим што је време рада са корисницима ограничено на прву смену односно од 8 до 13 часова.
  2. Запослени у установи су дужни да се придржавају упутстава за спречавање ширења заразних болести- социјална дистанца, ношење заштитних средстава (рукавице и маска) и употреба средстава за дезинфекцију.
  3. Корисници су дужни да носе заштитна средства (маску и рукавице) и да се придржавају мера социјалне дистанце. У складу са тим, дозвољен је само појединачни улазак корисника у установу, док ће остали корисници сачекати свој ред испред установе, поштујући прописане мере физичке дистанце у односу на остале кориснике који чекају свој ред.
  4. Корисницима се забрањује слободан приступ фонду и дужни су да се придржавају свих упутстава које добију од запослених у установи.
  5. Враћене публикације биће одлагане на посебно место (стручно одељење) и могу се поново издати по истеку најмање седам дана од датума уласка у установу.
  6. Дуже задржавање у просторијама установе (коришћење читаонице и публикација које се не износе из библиотеке) није дозвољено.
  7. Одлука ступа на снагу даном доношења и примељује се од 23. 4. 2020. године.

Директор,

Милена Димитријевић