Arhive kategorija: Vesti i najave

Zbornik radova „Kreativno pisanje“

     Objavljen je zbornik radova „Kreativno pisanje“ koji je rezultat istoimenog projekta podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

   Radionice, koje je vodila profesorka Biljana Milovanović Živak, održavale su se u prostorijama Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ i trajale su tri meseca. Učesnici su bili mladi sa teritorije opština Veliko Gradište i Golubac, a najuspešniji radovi objavljeni su u zborniku.

Konkurs za direktora Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište

Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – ispr. i 6/20), člana 17. Zakona o bibliotečko- informacionoj delatnosti (“Službeni glasnik RS“, br.52/11) i člana 30. Statuta Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište br. 18/21 od 1. 2. 2021, Upravi odbor Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište raspisuje

KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA

NA PERIOD OD 4 GODINE

Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“

Kneza Lazara br. 6

12220 Veliko Gradište

MB 07162928

PIB 101366442

bibliotekavg@mts.rs

www.bibliotekavg.com

tel. 012/662-208

 

   USLOVI: Stručna sprema: visoko obrazovanjena osnovnim akademskim studijama iz oblasti društveno-humanističkih nauka u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. ili na osnovnim studijama iz oblasti društveno-humanističkih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo:da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u kulturi; da podnese program rada i razvoja Biblioteke Upravom odboru; da nema zakonskih smetnji za njegovo imenovanje; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru.

     Konkursna dokumentacija za izbor kandidata za direktora treba da sadrži sledeće dokaze: 1) predlog programa rada i razvoja Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište za period od četiri godine; 2) radnu biografiju koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima; 3) original ili overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi; 4) radnu knjižicu, odnosno drugi dokaz o radnom iskustvu iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i s kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo; 5) uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); 6) izvod iz matične knjige rođenih; 7) uverenje, ne starije od od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti; 8) uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan (ne starije od šest meseci); 9) očitanu ličnu kartu.

     Navedena dokumentacija prilaže se u originalu ili kopiji overenoj kod nadležnog organa. Direktor se imenuje na osnovu srpovedenog javnog konkursa, na period od četiri godine i može biti ponovo izabran. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Konkurs će biti objavljen i u dnevnom listu „Politika“. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište – Upravnom odboru, sa naznakom: „Za javni konkurs za izbor direktora“, na adresu Kneza Lazara br. 6, 12220 Veliko Gradište. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, UO odbacuje zaključkom protiv kojeg se može izjaviti žalba osnivaču u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka.Po završetku konkursa, UO ustanove obavlja razgovore sa kandidatima koji ispunjavaju uslove i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostavlja osnivaču zapisnik o obavljenim razgovorima i obrazloženi predlog liste kandidata. Skupština opštine Veliko Gradište imenuje direktora ustanove sa Liste kandidata.

Oblici i metodi digitalnih komunikacija u radu sa mladim korisnicima bibliotečkih usluga

     U Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“ u Velikom Gradištu održan je akreditovan seminar „Oblici i metodi digitalnih komunikacija u radu sa mladim korisnicima bibliotečkih usluga“.

     O novim metodama digitalne komunikacije biblioteke sa korisnicima govorio je Mirko S. Marković, bibliotekar savetnik.

     Kako se povezati s korisnicima, kako ih privući, kako  predstaviti knjigu, zavičajne ličnosti i sadržaje Biblioteke korišćenjem društvenih mreža, sve je to bila tema današnjeg seminara koji nam je pokazao da pratimo i radimo veliki deo predstavljenog sadržaja.

     Biblioteka, lokalni informacioni centar, uz pomoć savremenih načina komunikacije informiše svoje korisnike, ne samo o sadržajima vezanim za rad biblioteke, već i o drugim temama značajnim za lokalnu zajednicu.

dav

Osnažite sebe za nove poslovne uspehe! Improve Your Career Prospects!

Poštovani,

     Pozivamo Vas, Vaše prijatelje ili članove Vaše porodice da se prijavite na besplatan program engleskog jezika koji podržava Američka ambasada u Beogradu.

    Pored usavršavanja komunikacije na engleskom jeziku, naučićete kako da:

 • napišetedobar CV i zanimljivo motivaciono pismo koje će povećati šanse da dobijete željeni posao,
 • predstavite sebe i svoje kompetencije na engleskom jeziku poslodavcima i budućim poslovnim partnerima tokom razgovora za posao,
 • pišete formalne email-ove i korespondirate na engleskom jeziku,
 • kreirate i vodite svoj digitalni portfolio,
 • kreirate profesionalni LinkedIn profil koji privlači pažnju poslodavaca,
 • radićete na razvoju vaših komunikacionih i saradničkih veština,
 • postanete uspešan timski igrač,
 • postavljate kratkoročne i dugoročne ciljeve kako biste postigli uspeh u poslu
 • razvijate svoje potencijale, svoju karijeru i kako da razmišljate kao preduzetnik
 • razumećete značaj profesionalnog usavršavanja i rada na razvoju suštinskih veština neophodnih za uspeh u 21. veku

     Program će biti realizovan onlajn tokom 5 nedelja, sa po 3 časa nedeljno u trajanju od 90 minuta  preko Zoom platforme. Nastavu izvode istaknuti profesori engleskog jezika i književnosti, lideri u svom poslu u Republici Srbiji i članovi Udruženja nastavnika engleskog jezika – ELTA, sa višegodišnjim iskustvom u nastavi engleskog jezika na svim nivoima.

   Broj mesta je ograničen! Prednost u pri izboru će imati nezaposleni polaznici od 19 do 30 godina, koji nisu imali prilike da učestvuju u programima koje je organizovao Američki kutak.

     U zavisnosti od Vaših obaveza možete odabrati jedan od sledećih termina:

 • Prva grupa: oktobar – 15. novembar 2020. godine.Rok za prijavu za prvi termin je 24. oktobar 2020. godine.
 • Druga grupa: novembar – 20. decembar 2020. godine. Rok za prijavu za drugi termin je 12. novembar 2020. godine.
 • Treća grupa: mart4. april 2021. godine. Rok za prijavu za treći termin je godine. 25. februar 2021. godine.
 • Četvrta grupa: april – 9. maj 2021. godine. Rok za prijavu za četvrti termin je 1. april 2021. godine.

    Prijavite se i iskoristite ovu jedinstvenu priliku da usavršite veštine potrebne za uspeh u budućim karijerama i poslovima, nastavku školovanja u inostranstvu, volonterskom angažovanju, na engleskom jeziku koji je prilagođen vašim potrebama i nivou znanja.

     Podelite informaciju o programu Vašim prijateljima ili članovima porodice!

   Prijava se vrši popunjavanjem formulara koji se nalazi na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwGjm0CugTG8YWAbb8A8hOfXfGPp5uOWYOWle9WGgjkZ4c1w/viewform?usp=sf_link

     Izabrani polaznici će biti obavešteni o terminima programa 5 dana pre početka programa.

Vidimo se na usavršavanju! Puno sreće!

Srdačan pozdrav,

Tim Improve Your Career Prospects

SILAFEST 2020

     SILAFEST je deo lanca filmskih festivala CIFFT koji je pod patronatom Svetske turističke organizacije – UNWTO. CIFFT okuplja najbolje festivale ove vrste filmova u svetu koji se održavaju u Njujorku, Los Anđelesu, Varšavi, Berlinu, Kanu, Portu, Beču, Istanbulu…
     Ova jedinstvena turističko-ekološka manifestacija na našim prostorima, uobičajeno okuplja desetine, turističkih radnika, režisera, producenata i drugih tvoraca turističkih i ekoloških filmova iz čitavog sveta koji su se našli u užem izboru za festivalske nagrade.
    Nažalost, ove godine zbog pandemije COVID 19 i drugačijih pravila i mera za sprečavanje širenja zaraze u odredjenim državama, svi ćemo se družiti ONLINE.
Od 196 pristiglih filmova selekciona komisija je odlučila da žiriju i festivalskoj publici prikaže 54 najboljih ostvarenja koje će zainteresovani iz celog sveta moći da vide na linku:
ili jednostavnom pretragom na Youtube SILAFEST ONLINE 2020.
     Na taj način će SILAFEST 2020 biti jedna od retkih tradicionalnih turističkih i filmskih manifestacija koja se ove godine održava, bez obzira na pandemiju COVID 19. Zvanični trejler Festivala: https://www.youtube.com/watch?v=gbMzUnFACiM
     Ovogodišnji članovi Online žirija bili su: Andreas Mescuh producent iz Graca, Austrija, Vladimir Racković kompozitor filmske i pozorišne muzike, Srbija, Vladimir Pavković profesor na Visokoj strukovnoj školi turističkih studija u Beogradu, a predsednik žirija bio je Julian McDonalds iz Londona, prošlogodišnji dobitnik GRAND PRIX Silafesta.
     Direktni pokrovitelji SILAFEST ONLINE 2020 su: Opština Veliko Gradište, Ministarsto trgovine, turizma i telekomunikacija, Turistička organizacija Veliko Gradište, Turistička organizacija Srbije, Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda, i drugi.
     Ako već niste uspeli da otputujete ove godine do nekih destinacija koje ste želeli, uživajte gledajući ih na linku ili Youtube kanalu – SILAFEST ONLINE 2020:

Konkurs

Narodna biblioteka „Dušan Matić“ Ćuprija

raspisala je

K    O    N    K    U    R    S

za dodelu književne nagrade „Matićev šal“ za 2020. godinu

Pravo učešća na Konkursu imaju mladi pesnici do 27 godina života sa svojom prvom knjigom pesama koja je objavljena u periodu između 1. septembra 2019.  i 31. avgusta 2020. godine.

Po pet primeraka knjige pesama poslati na adresu:

Narodna biblioteka „Dušan Matić“

(za „Matićev šal“)

Milice Cenić 15

35230 Ćuprija

Konkurs je otvoren do 31. avgusta 2020.

Odluka

Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“

Veliko Gradište

Broj: 52/20

Datum: 23.4.2020.

 

Na osnovu Naredbe štaba za vanredne situacije Opštine Veliko Gradište br. 88-61/2020-01-2 od 22. 4. 2020. direktor Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište donosi

ODLUKU

 1. Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište nastavlja sa radom od 23. 4. 2020. godine, uključujući i rad sa korisnicima.
 2. U skladu sa članom 2 i 3 Naredbe, sastavni deo odluke predstavlja i plan mera kojima se obezbeđuje bezbednost na radu i prevencija zaštite od širenja zarazne bolesti COVID-19.

PLAN MERA:

 1. Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište radiće u dve smene: od 8 do 13 i od 13 do 17 časova, s tim što je vreme rada sa korisnicima ograničeno na prvu smenu odnosno od 8 do 13 časova.
 2. Zaposleni u ustanovi su dužni da se pridržavaju uputstava za sprečavanje širenja zaraznih bolesti- socijalna distanca, nošenje zaštitnih sredstava (rukavice i maska) i upotreba sredstava za dezinfekciju.
 3. Korisnici su dužni da nose zaštitna sredstva (masku i rukavice) i da se pridržavaju mera socijalne distance. U skladu sa tim, dozvoljen je samo pojedinačni ulazak korisnika u ustanovu, dok će ostali korisnici sačekati svoj red ispred ustanove, poštujući propisane mere fizičke distance u odnosu na ostale korisnike koji čekaju svoj red.
 4. Korisnicima se zabranjuje slobodan pristup fondu i dužni su da se pridržavaju svih uputstava koje dobiju od zaposlenih u ustanovi.
 5. Vraćene publikacije biće odlagane na posebno mesto (stručno odeljenje) i mogu se ponovo izdati po isteku najmanje sedam dana od datuma ulaska u ustanovu.
 6. Duže zadržavanje u prostorijama ustanove (korišćenje čitaonice i publikacija koje se ne iznose iz biblioteke) nije dozvoljeno.
 7. Odluka stupa na snagu danom donošenja i primeljuje se od 23. 4. 2020. godine.

Direktor,

Milena Dimitrijević

Konkurs za poetski rad o Vlastimiru Pavloviću Carevcu

1. U cilju očuvanja uspomene na rodonačelnika srpske narodne muzike, a na inicijativu Umetničkog saveta festivala „Carevčevi dani“, Kulturni centar „Vlastimir Pavlović Carevac“ u Velikom Gradištu raspisuje konkurs za poetske radove na temu života i dela velikog umetnika.

2. Učešće na konkursu nema starosnu granicu. Svaki učesnik može da konkuriše i sa više od jedne pesme.

3. Pesma može da bude napisana u stihu ili u slobodnoj formi, primerene dužine, da tematski bude vezana za život i delo Carevca, kao i za tragove koje je on ostavio.

4. Naslov i opremu pesme daje sam autor. Pesma se dostavlja u ćiriličnom ili latiničnom pismu.

5. O radovima odlučuje Stručni žiri. Odluke žirija su konačne.

6. Žiri dodeljuje tri nagrade, koje nisu deljive.

7. Radovi se šalju na adresu Kulturnog centra: Kneza Lazara 28, 12220 Veliko Gradište, sa rokom do 1.juna 2020. godine.

Prva nagrada: pesma se objavljuje u biltenu „Carevčeva lira“, čita se prve večeri kod spomenika u Gradskom parku i na manifestaciji „Carevac na Vračaru“ u Beogradu.
Druga nagrada: pesma se objavljuje u biltenu „Carevčeva lira“ i čita na manifestaciji „Tačno u podne“.
Treća nagrada: pesma se objavljuje u biltenu „Carevčeva lira“ i čita na „Okruglom stolu“ festivala.

Neophodne informacije o Vlastimiru Pavloviću Carevcu

     Vlastimir Pavlović Carevac rođen je 1895. godine u selu Carevac, opština Veliko Gradište, a umro je 1965. godine u Beogradu. Završio je Pravni fakultet, ali se pravom malo bavio. Muzika je bila njegova ljubav za čitav život.

     Godine 1929. stao je na čelo tek formiranog Narodnog orkestra u Radio Beogradu i tu je ostao do kraja života. Kao šef elitnog Narodnog orkestra, zaveo je red u tada haotičnoj narodnoj muzici u Srbiji i uveo standarde koji se i danas poštuju. Time je Carevac postao rodonačelnik narodne muzike u Srbiji, a njegov kolega Mokranjac bio je to isto – ali za klasičnu muziku.

     Upornim radom, Carevac je odnegovao desetine i desetine pevača narodne muzike, koji su se ugradili u temelje srpske narodne muzike. Sa svojim Radio-orkestrom snimio je preko 2500 minuta muzike za trajno emitovanje, a na tržištu se nalazi njegov trostruki CD, koji uvek iznova pobuđuje pažnju naše javnosti.

     Carevcu u čast, njegovo Veliko Gradište organizuje od 1995. godine Muzički festival „Carevčevi dani“, kroz koji se neguju dve osnovne Carevčeve umetnosti – umetnost sviranja srpske muzike na violini i umetnost stvaranja pevača srpske narodne muzike.

     Takođe, 2011. napisana je i prva i jedina Carevčeva monografija – OD ZLATA GUDALO, izdanje Zavoda za udžbenike Beograd, koja na 400 strana, u velikom formatu, priča uzbudljiv život velikog majstora.

Opširnije:

– Monografija Carevca „Od zlata gudalo“, izdanje Zavoda za udžbenike 2011. godine
– „Carevčeva lira“ – izdanje „Nota“ Knjaževac 1991. godine
– „Carevčeva lira“ – bilten Festivala koji izlazi godišnje
– OSVRT na prethodni festival – postoji od 1995. godine

Kulturni centar

„Vlastimir Pavlović Carevac“

Veliko Gradište