Odeljenje za odrasle

Odeljenje za odrasle čini čitaonica i prostor za smeštaj knjižnog fonda koji broji oko 30 000 knjiga. Čitaonica je najveći i multifunkcionalni prostor u Biblioteci.

Struktura knjižnog fonda je raznovrsna, a najveći deo čini beletristika domaćih i stranih autora na srpskom jeziku. Biblioteka kontinuirano i studiozno radi na nabavci i obradi novih publikacija, u skladu sa potrebama korisnika. S obzirom da je Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište od 2009. godine punopravna članica uzajamne elektronske baze COBISS (kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi), sve monografske publikacije koje pristižu obrađuju se u ovom sistemu, te je čitaocima omogućen i elektronski pristup fondu Biblioteke. Čitaonica ujedno predstavlja i pozajmno odeljenje koje je na usluzi različitim kategorijama korisnika i to: srednjoškolcima, studentima, odraslima, penzionerima. Knjižni fond je u slobodnom pristupu, te korisnici mogu sami da potraže željenu publikaciju. Uprkos tome, bibliotečki radnici im pomažu u odabiru literature i pružaju brojne informacije. Veliki broj naslova dnevne i periodične štampe svakodnevno je na raspolaganju članovima Biblioteke.

Pored rada sa korisnicima, ovaj prostor ima i druge namene. Kroz različite vidove prezentacija, čitaocima se pružaju najrazličitije informacije u vezi sa nabavkom aktuelnih naslova i aktivnostima Biblioteke. Ambijent čitaonice u kojem su smeštene skulpture vajara Milana Besarabića i brojne slike zavičajnih umetnika, prepoznatljivo je mesto u lokalnoj zajednici za održavanje raznovrsnih kulturnih i umetničkih sadržaja. U to spadaju promocije knjiga i književne večeri, edukativne radionice, muzički programi, filmske projekcije, izložbe i slični programi.