23. април – Светски дан књиге и ауторских права

23. април – Светски дан књиге и ауторских права
БЕСПЛАТАН УПИС У БИБЛИОТЕКУ
У четвртак 23. и петак 24. априла од 8 до 18 часова упис је бесплатан за све категорије корисника.
У улози библиотекара представници Ђачког парламента Средње школе у Великом Градишту.