Razgovori o projektu Knjiženstvo i Zborniku o delu Milice Janković

Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište

3. april u 19 časova

Govore:

Prof. dr Magdalena Koh, Univerzitet „Adam Mickijevič“ u Poznanju

Prof. dr Biljana Dojčinović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Milena Dimitrijević, MA, Direktorka Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ u Velikom Gradištu