Стручно одељење

Стручно одељење библиотеке је, као пројекат подржан од стране Министарства културе и информисања, формирано и отворено крајем 2014.године .

Налази се у засебном простору у оквиру библиотеке и у њему је смештен стручни фонд од око 3000 публикација из области: филозофије, психологије, социологије, уметности, религије, природних и техничких наука.У њему је такође смештена и завичајна збирка коју чине око 500 монографских публикација и разна некњижна грађа- фотографије, каталози, плакати…

Одељење је опремљено читаоничким столовима и рачунарима намењеним корисницима који овде могу користити бесплатни приступ интернету.