Одељење за одрасле

Одељење за одрасле чини читаоница и простор за смештај књижног фонда који броји око 30 000 књига. Читаоница је највећи и мултифункционални простор у Библиотеци.

Структура књижног фонда је разноврсна, а највећи део чини белетристика домаћих и страних аутора на српском језику. Библиотека континуирано и студиозно ради на набавци и обради нових публикација, у складу са потребама корисника. С обзиром да је Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште од 2009. године пуноправна чланица узајамне електронске базе COBISS (кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси), све монографске публикације које пристижу обрађују се у овом систему, те је читаоцима омогућен и електронски приступ фонду Библиотеке. Читаоница уједно представља и позајмно одељење које је на услузи различитим категоријама корисника и то: средњошколцима, студентима, одраслима, пензионерима. Књижни фонд је у слободном приступу, те корисници могу сами да потраже жељену публикацију. Упркос томе, библиотечки радници им помажу у одабиру литературе и пружају бројне информације. Велики број наслова дневне и периодичне штампе свакодневно је на располагању члановима Библиотеке.

Поред рада са корисницима, овај простор има и друге намене. Кроз различите видове презентација, читаоцима се пружају најразличитије информације у вези са набавком актуелних наслова и активностима Библиотеке. Амбијент читаонице у којем су смештене скулптуре вајара Милана Бесарабића и бројне слике завичајних уметника, препознатљиво је место у локалној заједници за одржавање разноврсних културних и уметничких садржаја. У то спадају промоције књига и књижевне вечери, едукативне радионице, музички програми, филмске пројекције, изложбе и слични програми.