Разговори о пројекту Књиженство и Зборнику о делу Милице Јанковић

Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште

3. април у 19 часова

Говоре:

Проф. др Магдалена Кох, Универзитет „Адам Мицкијевич“ у Познању

Проф. др Биљана Дојчиновић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Милена Димитријевић, МА, Директорка Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Великом Градишту