Biblioteka danas

Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište spada u opštinske javne biblioteke i obavlja poslove i zadatke utvrđene zakonom i propisima koji regulišu bibliotečko-informacionu delatnost. Biblioteka je ustanova kulture koja svim građanima obezbeđuje bibliotečko-informacione usluge putem pristupa i korišćenja različitih izvora informacija, u cilju zadovoljavanja njihovih kulturnih, informacionih, naučnih, obrazovnih i rekreativnih potreba. Izvori informacija podednako su dostupni svim korisnicima Biblioteke bez obzira na rasu, nacionalnost, političku pripadnost, starosno doba, pol, veru, jezik, invalidnost, socijalni status i obrazovni nivo. Uloga javne Biblioteke u lokalnoj zajednici od opšteg je značaja i predstavlja važan činilac u kulturnom i informacionom razvoju društva.

Delatnost Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ je obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti i obuhvata: pružanje usluga korisnicima, omogućavanje pristupa bibliotečko-informacionoj građi i davanje uptstava za njeno korišćenje, izradu, nabavku, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu bibliotečko-informacione građe, učešće u zajedničkoj bazi podataka, kulturno-obrazovne programe, izdavačku delatnost, saradnju sa ostalim ustanovama kulture i obrazovanja kako na nivou lokalne zajednice, tako i na regionalnom i republičkom nivou. Pored navedenog, Biblioteka posebnu pažnju posvećuje brojnim i raznovrsnim kulturnim aktivnostima i manifestacijama: književnim susretima, promocijama, radionicama, izložbama, obeležavanju značajnih jubileja i datuma itd.
Obrada bibliotečke građe zasniva se naa primeni jedinstvene kataloško-bibliografske obrade i jedinstvenog sistema klasifikacije, u skladu sa usvojenim nacionalnim i međunarodnim pravilima. Narodna biblioteka je od 2008. godine punopravna članica bibliotečko-informacionog sistema COBISS.RS i aktivno učestvuje u sistemu uzajamne elektronske katalogizacije.
Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ na različite načine podstiče korišćenje bibliotečko-informacione građe i zadovoljava potrebe korisnika svih kategorija. U tom cilju, nabavka bibliotečko-informacione građe se vrši studiozno i namenski i fond Biblioteke obuhvata, pored beletristike, građu iz oblasti filozofije, religije, istorije, sociologije, teorije književnosti, istorije umetnosti, psihologije, filma muzike, itd. Biblioteka ima izdvojeno i Dečje odeljenje za najmlađe korisnike, ali i bogatu Referensnu i Zavičajnu zbirku. U holu Biblioteke nalazi se Galerija Milana Besarabića, poznatog srpskog vajara.

Ostavite odgovor