Сви чланци од Наташа Алексић

Акредитовани семинар

     У оквиру програма сталног стручног усавршавања запослених, Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште организовала је акредитовани семинар под називом „ИНЕЛИ Балкан – библиотечка мрежа као пример културне дипломатије“. Предавачи су биле две више библиотекарке са великим професионалним искуством, Беба Станковић из Народне библиотеке Србије и Данијела Скоковић из Народне библиотеке Пожега.
Семинару су присуствовале и колеге из Кладова, Голупца и Малог Црнића, који су дали значајан допринос квалитетном вођењу и инспиративној атмосфери која је пропратила шесточасовни семинар.
Са лепим утисцима захваљујемо се колегама и радујемо се скорашњем новом дружењу.

Конкурс за посао

ДОПУНА ОГЛАСА

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

„ВУК КАРАЏИЋ“

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 6

тел. 012/662-208

e-mail: bibliotekavg@mts.rs

 

 

     У огласу објављеном 06.06.2018. године у публикацији „Посови“, техничком грешком су изостављени услови за радно место: књижничар у стручном одељењу са електронском читаоницом, на неодређено време. Услови гласе: да је кандидат држављанин републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, стручна спрема: IV степен, средња школа свих струка. Посебни услови: положен стручни испит и стечено звање, знање рада на рачунару, знање страног језика, најмање девет месеци радног искуства у библиотеци.

Конкурс за посао

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
Расписује конкурс за заснивање радног односа на неодређено време за два радна места, и то:

  1. Књижничар у Позајмном одељењу за одрасле
  2. Књижничар у Стручном одељењу са електронском читаоницом

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, IV степен, средња школа друштвени смер или гимназија. Посебни услови: положен
стручни испит и стечено звање, знање рада на рачунару,
знање страног језика, најмање девет месеци радног искуства
у библиотеци.
ОСТАЛО: Документација за пријаву на конкурс треба да садр-
жи: кратку биографију кандидата, уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, диплому о стручној спреми, уверење о
положеном стручном испиту и стеченом звању, доказ о рад-
ном искуству у библиотеци (потврде, решења и други акти
из којих се види на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији у општини, суду или од јавног бележника. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Милена
Димитријевић, телефон: 012/662-208, e-mail: bibliotekavg@mts.rs.

Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити лично у просторијама Народне библиотеке „Вук Караџић” Велико Градиште.

ПОЗИВНO  ПИСМO

     Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште упућујe позив за учешће на „Рамским сутонима“, нетакмичарској песничкој смотри  која ће се одржати 4. августа 2018. године у Раму, у простору средњовековне тврђаве и каравансараја на обали Дунава.

     Право учешћа имају сви песници који до 5. јула 2018. године пошаљу радове и кратку биографију на адресу Библиотеке.

ПРОПОЗИЦИЈЕ:

  1. Три песме – слободна тема.
  2. Дозвољено је ћирилично и латинично писмо уз обавезну употребу слова ћ, ч, ш, ж.
  3. Могу се доставити само необјављене песме.
  4. Радове слати обавезно потписане пуним именом и презименом, електронском поштом или на адресу Библиотеке.
  5. Поред кратке биографије доставити адресу, електонску адресу и обавезно контакт телефон.

     Изабране песме биће објављене у Зборнику који ће издати Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште након одржане смотре.

     Уметнички савет ће извршити одабир песама и донети одлуку о учешћу на смотри. Пријављени песници биће обавештени о одлуци Уметничког савета најкасније до 25. јула 2018. године. Списак учесника биће објављен и на сајту Библиотеке: www.bibliotekavg.com

Пријаве слати на адресу:

Народна библиотека „Вук Караџић“

Кнеза Лазара 6

12220 Велико Градиште

или путем електронске поште: bibliotekavg@open.telekom.rs (bibliotekavg@mts.rs )

 Контакт особе:

Маријола Момчиловић, 012/662-208, 062/80 17 904

Данијела Стевић, 012/662-208, 062/80 17 897

Мирјана Сарић, 012/ 662-208, 062/ 80 17 906

Читалачка олимпијада

У организацији Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац, а у сарадњи са Народном библиотеком „Вук Караџић“ Велико Градиште, 22.5.2018. године одржана је Читалачка олимпијада за ученике 3. и 4. разреда основних школа. Ученици су се такмичили у брзом и изражајном читању, а жири у саставу: професор српског језика Марија Богичевић, професор српског језика Сања Ђокић и филолог Милена Димитријевић изабрао је најуспешније.
Док је жири доносио одлуку, представници основних школа: Велико Градиште, Браничево, Мајиловац, Средњево и Раброво су учествовали у књижевном квизу.

Међу ученицима 3. разреда најуспешнији су били:
1. Јован Јоксимов,
2. Игњат Ђорђевић,
3. Сара Лазаревић,

а најбољи у 4. разреду били су:
1. Валентина Милинковић,
2. Тодор Ковачев,
3. Марко Марковић.

НОЋ МУЗЕЈА 2018.

Поводом НОЋИ МУЗЕЈА 2018. године Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште приредила је изложбу МАЛЕ ШКОЛЕ КАЛИГРАФИЈЕ, радионицу на тему ПОБЕДЕ И ПОБЕДНИЦИ, представљање ПОБЕДНИЧКЕ ПЕСМЕ са „Пертинијевих дана“, промоцију романа ДЕЈАНА НИКОЛИЋА и изложбу некњижне грађе из фонда библиотеке.

НОЋ МУЗЕЈА 2018

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

НОЋ  МУЗЕЈА  2018.

19. мај 2018.

 ПРОГРАМ:

18:00 – ДЕЧЈА РАДИОНИЦА „ПОБЕДА И ПОБЕДНИЦИ“

19:00 – ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОБЕДНИЧКЕ ПЕСМЕ СА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ПЕРТИНИЈЕВИ ДАНИ“

  • ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА – КАЛИГРАФИЈА

19:30 – ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ АУТОРА  ДЕЈАНА  НИКОЛИЋА

21:00 – ИЗЛОЖБА НЕКЊИЖНЕ ГРАЂЕ

„БИБЛИОТЕКА У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА“

(170 година од оснивања Градиштанског читалишта)

Промоција књиге Сунце овог дана Владимира Пиштала

     У народној библиотеци „Вук Караџић“ у Великом Градишту, 11. маја 2018. године, одржана је промоција књиге Сунце овог дана : Писмо Андрићу, аутора Владимира Пиштала.

     Уводном речју госте је поздравила директорка Народне библиотеке Милена Димитријевић. О књизи, али и о другим делима аутора, говорили су Владимир Пиштало, аутор и Ненад Шапоња, песник, критичар и уредник.

Светски дан књиге и ауторских права

Народна библиотека „Вук Караџић“ обележила је 23.4.2018. год. Светски дан књиге и ауторских права. Тим поводом професорке српског језика из средње школе одржале су јавни час у библиотеци. Ученици су имали прилику да библиотеку упознају из мало другачијег угла, да поразговарају са библиотекарима и бесплатно се учлане
Ова акција ће се наставити током целе недеље.