Сви чланци од Наташа Алексић

24. Музички фестивал „Царевчеви дани“

     У оквиру 24. Музичког фестивала „Царевчеви дани“ у Народној библиотеци „Вук Караџић“ одржана су два програма. У среду, 11. јула, одржана је промоција „Царевчеве лире“ уз пригодан музички програм и промоцију књиге гајдаша Максима Мудринића „Прича о великим гајдама“. Последњег дана фестивала, у петак 13. јула, одржан округли сто са темом „У сусрет 25. фестивалу“  на коме је представљена књига „Певане песме српских песника“ коју је приредио Дејан Томић.

24. МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ

П Р О Г Р А М

УТОРАК, 10.7.2018. 

18.00, Народни музеј, Велико Градиште

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ СЛИКА ГРАДИШТАНСКИХ УМЕТНИКА 

19.00, Свечана сала СО Велико Градиште

„МОКРАЊАЦ – ЦАРЕВЦУ“

концерт Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца и одељења Велико Градиште

20.15, Градски парк

СВЕЧАНОСТ КОД СПОМЕНИКА В. П. ЦАРЕВЦА И ПОДИЗАЊЕ ФЕСТИВАЛСКЕ ЗАСТАВЕ

20.30, Летња позорница

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА

концерт „СВИЛЕН КОНАЦ“

АНИП-а „Властимир Павловић Царевац “ Велико Градиште

са гостима КУД „Станко Пауновић “  НИС  Рафинерије нафте Панчево

_______________________________________________________________ 

СРЕДА, 11.7.2018. 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12.00 Народна библиотека, Велико Градиште

 ПРОМОЦИЈА БИЛТЕНА „ЦАРЕВЧЕВА ЛИРА“

Гост: Максим Мудринић, гајдаш

21.00, Летња позорница, Велико Градиште

 ЦАРЕВЧЕВ ПОДИЈУМ

Пројекције филмова и документарних емисија

СЕЛО ЦАРЕВАЦ

18.30 Свечаност пред родном кућом В. П. Царевца

19.15 Свечаност код споменика В. П. Царевца

19.30 Летња позорница

Концерт  „ХАЈД` ПОВЕДИ ВЕСЕЛО“

АНИП-а „Властимир Павловић Царевац“ са

гостима  КУД „Божидар Димитријевић Козица“ Дрмно 

ЧЕТВРТАК, 12.7.2018. 

20.30 Летња позорница

ТАКМИЧЕЊЕ ПЕВАЧА УЗ НАРОДНИ АНСАМБЛ  РТС-а

Ревијални програм

Снежана Ђуришић, естрадни уметник

Софија Живић, виолина, лауреат 23.фестивала „Царевчеви дани“

23.00 Црква Св. Архангела Гаврила

ПОНОЋНИ КОНЦЕРТ  „ЕРА ДУХА СВЕТОГА “

Наступ Београдског мушког хора

Уметнички руководилац, Владимир  Руменић

_______________________________________________________________

ПЕТАК, 13.7.2018.

18.00, Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште

ОКРУГЛИ СТО

Тема: „У сусрет 25. фестивалу“

20.30, Летња позорница

ТАКМИЧЕЊЕ ВИОЛИНИСТА УЗ НАРОДНИ АНСАМБЛ  РТС-а

Ревијални програм

Радиша Урошевић, естрадни уметник

Маријана Пешић, вокални солиста, лауреат 23. Фестивала „Царевчеви дани“

10-13. јула 2018.

Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац
Летња академија народне музике (ЛАНАМ), водитељ Зоран Бахуцки

Акредитовани семинар

     У оквиру програма сталног стручног усавршавања запослених, Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште организовала је акредитовани семинар под називом „ИНЕЛИ Балкан – библиотечка мрежа као пример културне дипломатије“. Предавачи су биле две више библиотекарке са великим професионалним искуством, Беба Станковић из Народне библиотеке Србије и Данијела Скоковић из Народне библиотеке Пожега.
Семинару су присуствовале и колеге из Кладова, Голупца и Малог Црнића, који су дали значајан допринос квалитетном вођењу и инспиративној атмосфери која је пропратила шесточасовни семинар.
Са лепим утисцима захваљујемо се колегама и радујемо се скорашњем новом дружењу.

Конкурс за посао

ДОПУНА ОГЛАСА

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

„ВУК КАРАЏИЋ“

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 6

тел. 012/662-208

e-mail: bibliotekavg@mts.rs

 

 

     У огласу објављеном 06.06.2018. године у публикацији „Посови“, техничком грешком су изостављени услови за радно место: књижничар у стручном одељењу са електронском читаоницом, на неодређено време. Услови гласе: да је кандидат држављанин републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, стручна спрема: IV степен, средња школа свих струка. Посебни услови: положен стручни испит и стечено звање, знање рада на рачунару, знање страног језика, најмање девет месеци радног искуства у библиотеци.

Конкурс за посао

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
Расписује конкурс за заснивање радног односа на неодређено време за два радна места, и то:

  1. Књижничар у Позајмном одељењу за одрасле
  2. Књижничар у Стручном одељењу са електронском читаоницом

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, IV степен, средња школа друштвени смер или гимназија. Посебни услови: положен
стручни испит и стечено звање, знање рада на рачунару,
знање страног језика, најмање девет месеци радног искуства
у библиотеци.
ОСТАЛО: Документација за пријаву на конкурс треба да садр-
жи: кратку биографију кандидата, уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, диплому о стручној спреми, уверење о
положеном стручном испиту и стеченом звању, доказ о рад-
ном искуству у библиотеци (потврде, решења и други акти
из којих се види на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији у општини, суду или од јавног бележника. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Милена
Димитријевић, телефон: 012/662-208, e-mail: bibliotekavg@mts.rs.

Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити лично у просторијама Народне библиотеке „Вук Караџић” Велико Градиште.

ПОЗИВНO  ПИСМO

     Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште упућујe позив за учешће на „Рамским сутонима“, нетакмичарској песничкој смотри  која ће се одржати 4. августа 2018. године у Раму, у простору средњовековне тврђаве и каравансараја на обали Дунава.

     Право учешћа имају сви песници који до 5. јула 2018. године пошаљу радове и кратку биографију на адресу Библиотеке.

ПРОПОЗИЦИЈЕ:

  1. Три песме – слободна тема.
  2. Дозвољено је ћирилично и латинично писмо уз обавезну употребу слова ћ, ч, ш, ж.
  3. Могу се доставити само необјављене песме.
  4. Радове слати обавезно потписане пуним именом и презименом, електронском поштом или на адресу Библиотеке.
  5. Поред кратке биографије доставити адресу, електонску адресу и обавезно контакт телефон.

     Изабране песме биће објављене у Зборнику који ће издати Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште након одржане смотре.

     Уметнички савет ће извршити одабир песама и донети одлуку о учешћу на смотри. Пријављени песници биће обавештени о одлуци Уметничког савета најкасније до 25. јула 2018. године. Списак учесника биће објављен и на сајту Библиотеке: www.bibliotekavg.com

Пријаве слати на адресу:

Народна библиотека „Вук Караџић“

Кнеза Лазара 6

12220 Велико Градиште

или путем електронске поште: bibliotekavg@open.telekom.rs (bibliotekavg@mts.rs )

 Контакт особе:

Маријола Момчиловић, 012/662-208, 062/80 17 904

Данијела Стевић, 012/662-208, 062/80 17 897

Мирјана Сарић, 012/ 662-208, 062/ 80 17 906

Читалачка олимпијада

У организацији Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац, а у сарадњи са Народном библиотеком „Вук Караџић“ Велико Градиште, 22.5.2018. године одржана је Читалачка олимпијада за ученике 3. и 4. разреда основних школа. Ученици су се такмичили у брзом и изражајном читању, а жири у саставу: професор српског језика Марија Богичевић, професор српског језика Сања Ђокић и филолог Милена Димитријевић изабрао је најуспешније.
Док је жири доносио одлуку, представници основних школа: Велико Градиште, Браничево, Мајиловац, Средњево и Раброво су учествовали у књижевном квизу.

Међу ученицима 3. разреда најуспешнији су били:
1. Јован Јоксимов,
2. Игњат Ђорђевић,
3. Сара Лазаревић,

а најбољи у 4. разреду били су:
1. Валентина Милинковић,
2. Тодор Ковачев,
3. Марко Марковић.

НОЋ МУЗЕЈА 2018.

Поводом НОЋИ МУЗЕЈА 2018. године Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште приредила је изложбу МАЛЕ ШКОЛЕ КАЛИГРАФИЈЕ, радионицу на тему ПОБЕДЕ И ПОБЕДНИЦИ, представљање ПОБЕДНИЧКЕ ПЕСМЕ са „Пертинијевих дана“, промоцију романа ДЕЈАНА НИКОЛИЋА и изложбу некњижне грађе из фонда библиотеке.