ПОЗИВНO  ПИСМO

     Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште упућујe позив за учешће на „Рамским сутонима“, нетакмичарској песничкој смотри  која ће се одржати 4. августа 2018. године у Раму, у простору средњовековне тврђаве и каравансараја на обали Дунава.

     Право учешћа имају сви песници који до 5. јула 2018. године пошаљу радове и кратку биографију на адресу Библиотеке.

ПРОПОЗИЦИЈЕ:

  1. Три песме – слободна тема.
  2. Дозвољено је ћирилично и латинично писмо уз обавезну употребу слова ћ, ч, ш, ж.
  3. Могу се доставити само необјављене песме.
  4. Радове слати обавезно потписане пуним именом и презименом, електронском поштом или на адресу Библиотеке.
  5. Поред кратке биографије доставити адресу, електонску адресу и обавезно контакт телефон.

     Изабране песме биће објављене у Зборнику који ће издати Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште након одржане смотре.

     Уметнички савет ће извршити одабир песама и донети одлуку о учешћу на смотри. Пријављени песници биће обавештени о одлуци Уметничког савета најкасније до 25. јула 2018. године. Списак учесника биће објављен и на сајту Библиотеке: www.bibliotekavg.com

Пријаве слати на адресу:

Народна библиотека „Вук Караџић“

Кнеза Лазара 6

12220 Велико Градиште

или путем електронске поште: bibliotekavg@open.telekom.rs (bibliotekavg@mts.rs )

 Контакт особе:

Маријола Момчиловић, 012/662-208, 062/80 17 904

Данијела Стевић, 012/662-208, 062/80 17 897

Мирјана Сарић, 012/ 662-208, 062/ 80 17 906