Zavičajna zbirka

Zavičajna zbirka predstavlja vrlo značajan segment bibliotečkog fonda i od posebnog je značaja za lokalnu kulturnu baštinu. Po svom sadržaju je raznovrsna i obuhvata različite vrste stvaralaštva koje su na direktan ili indirektan način povezane sa lokalnom zajednicom. Prikupljanjem, obradom, čuvanjem i prezentovanjem ove građe promovišu se kulturne, istorijske i društvene vrednosti zavičaja. Ovaj deo fonda okuplja različitu građu koja se sastoji od velikog broja monografskih publikacija u koje spada bogato pesničko i prozno stvaralaštvo autora iz ovog kraja, istorijske i arheološke studije, monografije o Velikom Gradištu i okolnim mestima, tekstovi zavičajnih prevodilaca i naučnika. Pored toga, u ovoj zbirci se nalaze i serijske publikacije, periodika, rukopisna i neknjižna građa od koje je najznačajnija bogata zbirka fotografija, što sve zajedno predstavlja važan činilac kulturnog i istorijskog identiteta zavičaja.