O B A V E Š T E NJ E

Zbog vanredne situacije Biblioteka će od 16. marta obustaviti rad sa korisnicima. O svim promenama bićete na vreme informisani.
Hvala na razumevanju!

Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište
Telefon: 012/662-208
Mail: bibliotekavg@mts.rs
Sajt: www.bibliotekavg.com
Direktor: Milena Dimitrijević