Galerija

Žitni trg pre 1930.
Žitni trg pre 1930.
Crkva u Velikom Gradištu 1928.
Crkva u Velikom Gradištu 1928.
Glavna ulica 1925.
Glavna ulica 1925.
Glavna ulica 1924.
Glavna ulica 1924.
Žitni trg pre 1930.
Žitni trg pre 1930.