Arhive kategorija: Vesti i najave

Konkurs za posao

DOPUNA OGLASA

NARODNA BIBLIOTEKA

„VUK KARADŽIĆ“

12220 Veliko Gradište, Kneza Lazara 6

tel. 012/662-208

e-mail: bibliotekavg@mts.rs

 

 

     U oglasu objavljenom 06.06.2018. godine u publikaciji „Posovi“, tehničkom greškom su izostavljeni uslovi za radno mesto: knjižničar u stručnom odeljenju sa elektronskom čitaonicom, na neodređeno vreme. Uslovi glase: da je kandidat državljanin republike Srbije, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, stručna sprema: IV stepen, srednja škola svih struka. Posebni uslovi: položen stručni ispit i stečeno zvanje, znanje rada na računaru, znanje stranog jezika, najmanje devet meseci radnog iskustva u biblioteci.

Konkurs za posao

NARODNA BIBLIOTEKA „VUK KARADŽIĆ“
Raspisuje konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme za dva radna mesta, i to:

  1. Knjižničar u Pozajmnom odeljenju za odrasle
  2. Knjižničar u Stručnom odeljenju sa elektronskom čitaonicom

USLOVI: da je kandidat državljanin Republike Srbije, da
nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora
ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, IV stepen, srednja škola društveni smer ili gimnazija. Posebni uslovi: položen
stručni ispit i stečeno zvanje, znanje rada na računaru,
znanje stranog jezika, najmanje devet meseci radnog iskustva
u biblioteci.
OSTALO: Dokumentacija za prijavu na konkurs treba da sadr-
ži: kratku biografiju kandidata, uverenje o državljanstvu
RS (ne starije od 6 meseci), uverenje da kandidat nije osuđi-
van za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za
kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslo-
va u državnom organu, diplomu o stručnoj spremi, uverenje o
položenom stručnom ispitu i stečenom zvanju, dokaz o rad-
nom iskustvu u biblioteci (potvrde, rešenja i drugi akti
iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spre-
mom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji u opštini, sudu ili od javnog beležnika. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu je Milena
Dimitrijević, telefon: 012/662-208, e-mail: bibliotekavg@mts.rs.

Prijave slati na gorenavedenu adresu ili dostaviti lično u prostorijama Narodne biblioteke „Vuk Karadžić” Veliko Gradište.

POZIVNO  PISMO

     Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište upućuje poziv za učešće na „Ramskim sutonima“, netakmičarskoj pesničkoj smotri  koja će se održati 4. avgusta 2018. godine u Ramu, u prostoru srednjovekovne tvrđave i karavansaraja na obali Dunava.

     Pravo učešća imaju svi pesnici koji do 5. jula 2018. godine pošalju radove i kratku biografiju na adresu Biblioteke.

PROPOZICIJE:

  1. Tri pesme – slobodna tema.
  2. Dozvoljeno je ćirilično i latinično pismo uz obaveznu upotrebu slova ć, č, š, ž.
  3. Mogu se dostaviti samo neobjavljene pesme.
  4. Radove slati obavezno potpisane punim imenom i prezimenom, elektronskom poštom ili na adresu Biblioteke.
  5. Pored kratke biografije dostaviti adresu, elektonsku adresu i obavezno kontakt telefon.

     Izabrane pesme biće objavljene u Zborniku koji će izdati Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište nakon održane smotre.

     Umetnički savet će izvršiti odabir pesama i doneti odluku o učešću na smotri. Prijavljeni pesnici biće obavešteni o odluci Umetničkog saveta najkasnije do 25. jula 2018. godine. Spisak učesnika biće objavljen i na sajtu Biblioteke: www.bibliotekavg.com

Prijave slati na adresu:

Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“

Kneza Lazara 6

12220 Veliko Gradište

ili putem elektronske pošte: bibliotekavg@open.telekom.rs (bibliotekavg@mts.rs )

 Kontakt osobe:

Marijola Momčilović, 012/662-208, 062/80 17 904

Danijela Stević, 012/662-208, 062/80 17 897

Mirjana Sarić, 012/ 662-208, 062/ 80 17 906

Čitalačka olimpijada

U organizaciji Društva učitelja opština Veliko Gradište i Golubac, a u saradnji sa Narodnom bibliotekom „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište, 22.5.2018. godine održana je Čitalačka olimpijada za učenike 3. i 4. razreda osnovnih škola. Učenici su se takmičili u brzom i izražajnom čitanju, a žiri u sastavu: profesor srpskog jezika Marija Bogičević, profesor srpskog jezika Sanja Đokić i filolog Milena Dimitrijević izabrao je najuspešnije.
Dok je žiri donosio odluku, predstavnici osnovnih škola: Veliko Gradište, Braničevo, Majilovac, Srednjevo i Rabrovo su učestvovali u književnom kvizu.

Među učenicima 3. razreda najuspešniji su bili:
1. Jovan Joksimov,
2. Ignjat Đorđević,
3. Sara Lazarević,

a najbolji u 4. razredu bili su:
1. Valentina Milinković,
2. Todor Kovačev,
3. Marko Marković.

NOĆ MUZEJA 2018.

Povodom NOĆI MUZEJA 2018. godine Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište priredila je izložbu MALE ŠKOLE KALIGRAFIJE, radionicu na temu POBEDE I POBEDNICI, predstavljanje POBEDNIČKE PESME sa „Pertinijevih dana“, promociju romana DEJANA NIKOLIĆA i izložbu neknjižne građe iz fonda biblioteke.

NOĆ MUZEJA 2018

NARODNA BIBLIOTEKA „VUK KARADŽIĆ“

VELIKO GRADIŠTE

NOĆ  MUZEJA  2018.

19. maj 2018.

 PROGRAM:

18:00 – DEČJA RADIONICA „POBEDA I POBEDNICI“

19:00 – PREDSTAVLJANJE POBEDNIČKE PESME SA MANIFESTACIJE „PERTINIJEVI DANI“

  • IZLOŽBA DEČJIH RADOVA – KALIGRAFIJA

19:30 – PROMOCIJA KNJIGE AUTORA  DEJANA  NIKOLIĆA

21:00 – IZLOŽBA NEKNJIŽNE GRAĐE

„BIBLIOTEKA U GODINI JUBILEJA“

(170 godina od osnivanja Gradištanskog čitališta)

Promocija knjige Sunce ovog dana Vladimira Pištala

     U narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“ u Velikom Gradištu, 11. maja 2018. godine, održana je promocija knjige Sunce ovog dana : Pismo Andriću, autora Vladimira Pištala.

     Uvodnom rečju goste je pozdravila direktorka Narodne biblioteke Milena Dimitrijević. O knjizi, ali i o drugim delima autora, govorili su Vladimir Pištalo, autor i Nenad Šaponja, pesnik, kritičar i urednik.

Svetski dan knjige i autorskih prava

Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ obeležila je 23.4.2018. god. Svetski dan knjige i autorskih prava. Tim povodom profesorke srpskog jezika iz srednje škole održale su javni čas u biblioteci. Učenici su imali priliku da biblioteku upoznaju iz malo drugačijeg ugla, da porazgovaraju sa bibliotekarima i besplatno se učlane
Ova akcija će se nastaviti tokom cele nedelje.